Náš spolek Lenox má za sebou první polovinu programu Impact First, kterým procházíme od 25. 3. 2021. Impact First je pro náš spolek zásadní, protože nám pomáhá vytvořit si srozumitelnou vizi, strategii i konkrétní kroky, které vedou k jejímu dosažení. Pravidelně absolvujeme workshopy i konzultace s mentorem, který nám pomáhá získané poznatky přetavit v efekt.

Co je program Impact First?
Organizátorem programu je Impact Hub – který nabízí pracovní i eventové zázemí pro jednotlivce, startupy i malé firmy. Impact Hub mimo jiné nabízí akcelerační program pro neziskové organizace, kterého jsme využili.

Proč jsme do programu vstoupili?

Chceme být méně závislí na dotacích a darech. Zároveň chceme zachovat finanční a personální stabilitu managmentu organizace. Od roku 2013 pořádáme kulturní akce, jejíž výtěžek nám pomáhal zabezpečit naši hlavní činnost, kterou je zajištění našeho týmu Powerchair Hockey – SK Indians Plzeň. V roce 2020 jsme ovšem Ples handicapovaných ani pořad Na Stojáka realizovat nemohli vinou pandemie COVID-19. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme zmíněný výpadek příjmů nahradit poskytování služeb, které jsme schopni zvládnou i vzhledem k zdravotním omezením, které jednotlivý zaměstnanci mají.

Předseda Lenox, Lukáš Kroupa, k motivaci dále uvádí: „Cítili jsme potřebu zjistit, zda máme na to se pustit do sociálního podnikání a zda naše aktivity v tomto jsou správné a udržitelné. To jsme si díky programu Impact First potvrdili. Další naší motivací účastí je zvýšení zisku z jednotlivých poskytovaných služeb.“ Více o našich službách naleznete na www.obchod.lenoxos.cz

Co máme za sebou?

8 workshopů s palčivými tématy jako je: Filosofie organizace, Jak si uvolnit ruce, Měření dopadu, Timemanagement, Finanční řízení, Prezentační dovednosti apod.

Kromě workshopů jsme absolvovali také velmi užitečná setkání s naší mentorkou Kamilou Brandejsovou, s kterou jsme podrobně analyzovali způsoby financování naší organizace a již proběhlé zakázky v roce 2020. Kromě toho jsme se zabývali cenotvorbou a marketingem.

Co náš čeká?
5 workshopů, další konzultace s odborníky a závěrečná prezentace. Klademe si cíl dosáhnout zlepšení jak v propagaci a realizaci obchodních služeb, tak v propagaci naší hlavní činnosti – Powerchair Hockey.

Co už jsme získali?

Lépe jsme definovali vizi našeho spolku Lenox, optimalizovali a redukovali rozsah našich služeb, lépe si rozdělili role v pracovním týmu, ale především jsme získali chuť a motivaci do další práce.

Děkujeme Impact Hub za mnoho přínosných rad a zkušeností, které nám pomáhají zlepšit se a posunout se dál.